Planetgearkassens grundlæggende struktur

2021-11-03

Struktursammensætning
1. Enkel (enkelt række)planetgearkassemekanisme er grundlaget for transmissionsmekanisme. Generelt er transmissionsmekanismen for automatisk transmission sammensat af to eller flere rækker afplanetgearmekanismer. Det simpleplanetgear mekanismeomfatter et solgear, flere planetgear og en tandhjulsring, hvor planetgearet er understøttet af planetbærerens faste aksel, hvilket tillader planetgearet at rotere på bæreakslen. Planetgear er altid i konstant indgreb med tilstødende solgear og ringgear. Spiralformede gear bruges normalt til at forbedre stabiliteten af ​​arbejdet.


2.I en enkelplanetgearmekanisme, er solgearet placeret i midten afplanetgear mekanisme. Solgearet og planetgearet er ofte maskede, og de to udvendige tandhjul går i indgreb og roterer i den modsatte retning. Ligesom solen er i centrum af solsystemet, er solhjulet opkaldt efter sin position. Udover at rotere rundt om planetbærerens støtteaksel, vil planetgearet under nogle arbejdsforhold også rotere omkring solhjulets midterakse, drevet af planetbæreren, ligesom jordens rotation og omdrejningen omkring sol. Når dette sker, kaldes det transmissionstilstanden for planetgearmekanismen. I hele planetgearmekanismen, hvis rotationen af ​​stjernehjulet eksisterer, og stjernebæreren er fast, ligner denne måde den parallelle akseltransmission, som kaldes fast akseltransmission. Ringgearet er et indvendigt tandhjul, som ofte er i indgreb med planetgearet. Det er i indgreb med det indvendige gear og det udvendige gear, og rotationsretningen mellem dem er den samme. Antallet af planetgear afhænger af transmissionens designbelastning, normalt tre eller fire. Jo flere tal, jo større belastning.

 

3.Planetarisk gearmekanisme kaldes normalt tre-komponent mekanisme. De tre komponenter refererer til henholdsvis solgear, planetholder og ringgear. Hvis de tre komponenter ønsker at bestemme bevægelsesforholdet mellem hinanden, skal en af ​​dem generelt rettes først, derefter bestemme, hvem der er den aktive del, og bestemme hastigheden og rotationsretningen for den aktive del. Som et resultat bestemmes hastigheden og rotationsretningen for den passive del.