Støjanalysen af ​​planetgearkassen

2022-02-25

Planet gearkasseer en vigtig komponent, der er meget udbredt i mekanisk transmission. Når et par tandhjul går i indgreb, på grund af de uundgåelige fejl i tandstigning og tandform, vil der være indgreb under drift, hvilket resulterer i støj svarende til gearets indgrebsfrekvens og friktionsstøj mellem tandoverflader på grund af relativ glidning. Da gearet er den grundlæggende del af gearkassens transmission, er det meget nødvendigt at reducere gearstøjen for at kontrollere gearkassestøjen. Generelt er støjen fra gearsystemet hovedsageligt forårsaget af følgende aspekter:

1. (planet gearkasse)Gear design. Forkert parametervalg, for lille tilfældighed, ukorrekt eller ingen modifikation af tandprofilen, urimelig gearkassestruktur osv. Med hensyn til gearbehandling er stigningsfejlen og tandprofilfejlen for stor, tandsideafstanden er for stor, og overfladens ruhed er for stor.

2. (planet gearkasse)Geartog og gearkasse. Samlingsexcentricitet, lav kontaktnøjagtighed, dårlig parallelitet af akslen, utilstrækkelig stivhed af akslen, lejet og støtten, lav rotationsnøjagtighed og ukorrekt frigang af lejet osv.

3. (planet gearkasse)Indgangsmoment i andre aspekter. Udsving i belastningsmoment, vridningsvibrationer af aksler, balance mellem motor og andre transmissionspar osv.